تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1377 
فلسفه و کلام 
دانشگاه تهران 
 
فوق لیسانس 
 
 
دانشگاه امام صادق(ع) 
 
سطح 1