جستارهای انسان شناختی در نهضت عاشورا
47 بازدید
محل نشر: اندیشه حوزه » بهمن و اسفند 1381 - شماره 38 » (12 صفحه - از 55 تا 66)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به نام خدا و با تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار مجله‏ی اندیشه‏ی حوزه قرار دادید. نخستین پرسشی که در زمینه‏ی نهضت عاشورا در این گفتگو مورد نظر است، پرسشی بنیادین در مورد ابعاد این نهضت غرور آفرین و رهایی بخش است، لطف نموده کلیتی را در این خصوص توضیح بفرمایید. علیزاده: به نام خدا و با تشکر از شما و دست اندرکاران این مجله. به طور کلی هر پدیده‏ای که در عالم رخ می‏دهد، چه پدیده‏ای معرفتی و مربوط به دنیای ذهن باشد و چه پدیده‏ای عینی و مربوط به نظام طبیعت و چه هر پدیده‏ی دیگر، باید از زوایا و ابعاد گونه گونی مورد تفسیر و تحلیل قرار گیرد، تا بتوانیم به ماهیت، چیستی و عظمت آن دست بیابیم. پدیده‏ی تاریخی سترگ و با عظمتی همچون نهضت عاشورا وقتی برای ما قابل شناخت کامل است که ریشه، علل، زمینه‏ها و ابعاد آن به طور کامل مورد تحلیل و شناسایی قرار گیرد. بنابراین علل و زمینه‏های رویداد این نهضت بزرگ و پیام‏ها و پیامدهای این حرکت عظیم، از جنبه‏های گوناگون قابل تحلیل و ارزیابی است. من در این گفتگو بیش از همه‏ی موضوعاتی که در خصوص این نهضت قابل طرح است، به ابعاد انسان شناختی این نهضت اشاره می‏کنم. یکی از مسائل مهم قابل بررسی در این خصوص این است که امام حسین علیه‏السلام بیش از هر چیز، فطرت پاک انسان‏ها را مخاطب قرار داده بودند. نه فقط آن انسان‏هایی که در آن دوره وجود داشتند، زیرا بسیاری از آن انسان‏ها در دوره‏ی عثمان و پس از آن شخصیت تحریک شده‏ای پیدا کرده بودند و نفاق در وجود آنها نهادینه شده بود، که اگر بخواهیم اخلاق، خصوصیات و عملکردهای آن ...