چیستی ماهیت و احکام آن
57 بازدید
محل نشر: پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » بهار 1382 - شماره 17 » (34 صفحه - از 73 تا 106)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: با نگاهی از بیرون، مسائل فلسفه اسلامی را می‎توان ذیل سه عنوان کلی گنجاند؛ این عناوین عبارتند از: وجود شناسی، معرفت‎شناسی و انسان‎شناسی. مباحث دیگر استطراداً در آثار فلسفی مسلمان وارد شده است. الگوی قلاسفه اسلامی در شاکله‎سازی بر مباحث یاد شده این بوده است که نخست چیستی موضوع مورد بحث و بعد از آن به اقسام آن می‎پرداختند و در آخر احکام هر یک از اقسام را مورد بحث قرار می‎دادند. این الگو را در خصوص مباحث استطرادی هم محفوظ می‎داشتند. بحث ماهیت در فلسفه اسلامی از مباحث استطرادی وجودشناسی است و از باب «تعرف الأشیاء باضدادها او بأغیارها» مورد توجه فیلسوفان قرار گرفته است. چیستی ماهیت، اقسام و احکام آن مطابق الگوی بحث حکمای اسلامی در این مقاله گزارش شده است. _______________________________ * عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده معارف اسلامی و الهیات دانشگاه امام صادق (ع)