جایگاه معرفت شناسی در فلسفه اسلامی
45 بازدید
محل نشر: پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » زمستان 1377 - شماره 8 » (26 صفحه - از 7 تا 32)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دکتر بیوک علیزاده* چکیده: از زمان کانت به این سو، معرفت‏شناسی در کانون توجه فیلسوفان قرار گرفته ودل مشغولی اصلی آنان به شمار می‏رود. هنر اساسی کانت در عطف توجه فیلسوفان، به نقش فعال فاهمه بود. تا آن زمان، تصور عمومی ذهن را منفعل محض می‏دانست که آینه وار جهان واقع را چنانکه هست به آدمی می‏نمایاند. اگر دستگاه ادراکی انسان فعال است و معرفت، حاصل فعل و انفعال ذهن است، سهم و حظّ هر یک از دو جنبه یاد شده چقدر است؟ و به دنبال آن، باید مشخص کرد که محدوده فاهمه کجاست؟ وارزش معرفت چیست؟ این سؤالها و نظایر آن امروزه در دانش مستقلی بررسی می‏شود، که یکی از شاخه‏های پایه در فلسفه است. اگر چه فیلسوفان مسلمان دانش مستقلی در معرفت‏شناسی به وجود نیاورده‏اند، اما بسیاری از پرسشهای معرفت‏شناختی را به صورت استطرادی پاسخ‏داده‏اند. مقاله حاضر، نگاهی گذرا به کارنامه فیلسوفان مسلمان در مسئله معرفت شناسی است. واژه‏های کلیدی: 1. علم 2. عالم 3. معلوم 4. ادراک 5. معرفت 6. معقول 7. این‏همانی _______________________________ * عضو هیئت‏علمی و رئیس دانشکده الهیات، معارف‏اسلامی وارشاد دانشگاه امام صادق علیه‏السلام