مبانی منطق جدید
48 بازدید
محل نشر: کتاب ماه ادبیات و فلسفه » اردیبهشت 1380 - شماره 43 » (6 صفحه - از 28 تا 33)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
1.پیشینه تألیف کتاب در حوزه منطق جدید کتاب مبانی منطق جدید سومین اثر تألیفی در منطق جدید است که در طی قریب به نیم قرن که از آشنایی ایرانیان با منطق جدید می‏گذرد، به رشت تحریر درآمده است.اولین گام در این خصوص توسط شادروان غلامحسین مصاحب با تألیف کتاب ارزشمند مدخل منطق صورت 1 برداشته شد.دخل منطق صورت اگر چه به تعبیر خود مؤلف برای آشنا کردن مبتدیان با منطق جدید نوشته شده بود 2 ولی در میان مبتدیان راه پیدا نکرد، سبب این امر گذشته از پائین بودن سطح آموزش منطق در ایران، نحوه پایه‏گذاری منطق 3 و دشواری پیگیری مباحث متنوع آن بوده است. با صرف‏نظر از ملاحظات تعلیمی از آن دست که اشاره کردیم این کتاب در زمان خود از حیث محتوا و روش بسیار ارزشند بود.اهمیت و ارزش کار مرحوم مصاحب را کسانی بهتر درک می‏کنند که با دشواری معرفی یک دانش جدید به مردمی که فرهنگ و زبان آنان خاستگاه آن دانش نبوده، نظرا آشنا باشند و عملا با آن درگیر شده باشند.به هر جهت، مدخل منطق صورت بیش از سی سال تنها منبع معتبر در منطق جدید به زبان فارسی بود و از حیث جامعیت و پر نکته بودن هنوز هم بی‏نظیر است. در سال 1368 پس از گذشت سی و چهار سال دومین اثر تألیفی که به منظور فراهم آوردن یک متن درسی جدی توسط دکتر ضیاء موحد نوشته شده بود، به بازار عرضه گردید.دکتر موحد بعد از چند دوره تدریس منطق جدید و آشنایی با نیازهای فارسی‏زبانان در خصوص آموزش منطق جدید و همینطور تألیف چند مقاله 4 که در ضمن آنها به نقد و بررسی آثار تألیفی و ترجمه‏ای در موضوع منطق جدید به زبان فارسی پرداخته بودو بعد از پی بردن به سهم ناچیز ما از منطق ریاضی 5 ، کتاب درآمدی به منطق جدید را برای آشناتر کردن فارسی زبانان با منطق جدید به رشته تحریر درآورد.این کتاب که عهده‏دار معرفی منطق مرتبه اول 6 است، به راستی دومین گام استواری است که در این جهت برداشته شده است. 7 کتاب درآمدی به منطق جدید خیلی سریع جای خود را در مراکز آموزشی باز کرد و در زمانی کمتر از آنچه پیش‏بینی می‏شد نسخه‏های چاپ اول آن نایاب شد و سرانجام بعد از کش و قوس‏هایی در سال 1373 چاپ دوم آن به بازار نشر عرضه گردید.اکنون بیش‏از یک سال است که نسخ چاپ دوم هم نایاب شده است و دانشجویان به ناچار برای رفع نیاز آموزشی خود به زیراکس قسمت‏هایی از آن اقدام می‏کنند. ...