جایگاه عرفان در طبقه بندی علوم
48 بازدید
محل نشر: متین » تابستان 1379 - شماره 7 » (30 صفحه - از 113 تا 142)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: بى‏تردید آشنایى تفصیلى با یک علم بعد از احاطه بر همه مسائل و اجزاى آن علم امکان‏پذیر است؛ اما آشنایى اجمالى با مرورى بر موضوع، مبادى، کلیات مسائل، روش تبیین، چگونگى ارتباط و داد و ستد میان آن علم و علوم دیگر، وجه نیاز آدمیان به آن علم و... حاصل مى‏شود. این نوع آشنایى، براى آنکه طالب مجهول مطلق نشویم، در آغاز تعلیم و تعلم هر علمى، امرى ضرورى است. قدما بحث از عناوین یاد شده را در مدخل علوم، تحت عنوان «رئوس ثمانیه» مطرح مى‏کردند. این نوع مباحث در روزگار ما، که بسیار هم مورد توجه است، در فلسفه‏هاى مضاف مورد بررسى قرار مى‏گیرد. در این مقاله نگارنده به منظور نشان دادن جایگاه عرفان در طبقه‏بندى علوم، نکات یاد شده در بالا را، در خصوص دانش عرفان مورد بحث و گفتگو قرار داده و کوشیده است از این رهگذر روزنه‏اى به فلسفه عرفان بگشاید.