نقد مبانی فلسفی منطق ارسطو
43 بازدید
محل نشر: مصباح » مهر 1379 - شماره 35 » (22 صفحه - از 15 تا 36)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده هر علمی منطقا بر مبادی و پیش‏فرضهایی متوقف است که بررسی صحت و سقم آنها در فلسفه انجام می‏گیرد. از سوی دیگر در تعریف ارسطویی، منطق به عنوان ابزار فلسفه و وسیله مصون نگه داشتن ذهن از خطا هنگام هرگونه تفکری معرفی شده است. شاید این مطلب جالبی باشد که علم منطق، خود نیز آکنده از مبادی و پیش‏فرضهای فلسفی است، به‏گونه‏ای که با تغییر این مبادی و پیش‏فرضها می‏توان در انتظار منطقهای جدید با قواعد استنتاجی جدیدی بود. بحث و بررسی درباره مبانی فلسفی علم منطق ماهیتا بحثی فلسفی، و به حوزه «فلسفه منطق» متعلق است. نویسنده در این مقاله به بحث در باب برخی از اصول موضوعه منطق ارسطویی پرداخته و انتقادها و نظریات فلاسفه اسلامی و فلاسفه غربی در این اصول بررسی شده و سرانجام ناکارآمدی این نظام منطقی بویژه در حوزه تعریف را به نمایش گذاشته است.