برنامه گستردة شریعت:الهیات و فلسفة دین (3جلسه)
41 بازدید
محل ارائه: شبکه چهار سیما سال 1382
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی