برنامه عصر ایمان جلسه: غایت دین
24 بازدید
محل ارائه: شبکه یک سیما سال 1383
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی