منطق (10 جلسه)
45 بازدید
محل ارائه: شبکه هفتم سیماـ شبکه آموزشی سال 1381
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی