برنامة دین و دانایی (روشنفکر دینی و عالم دینی)(6 جلسه)
41 بازدید
محل ارائه: شبکه چهار سیما سال 1384
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی