تأثیر عرفان در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
40 بازدید
محل ارائه: شبکه چهار سیما اسفند ماه سال 1381
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی