مسئله جبر و اختیار در فلسفه های ملاصدرا و اسپینوزا
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه امام صادق (ع)
نام استاد/نام دانشجو : احمد عسگری