مقایسه وحدت وجود از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا
33 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه امام صادق (ع)
نام استاد/نام دانشجو : امید نوبخت