تحلیل درون دینی مسائل کلامی از دیدگاه علامه طباطبایی و شیخ مجتبی قزوینی خراسانی
40 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه امام صادق (ع)
نام استاد/نام دانشجو : محمد کاظم جعفرزاده