سعادت در اخلاق نظری و مفهوم فلاح و فوز در قرآن
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه امام صادق (ع)
نام استاد/نام دانشجو : مصطفی زرنگار