همسانیهای شاخص فقه متقدم مکّه و فقه امامیه
39 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه امام صادق (ع)
نام استاد/نام دانشجو : حسین دشتی