ظاهر و باطن کلام الهی از دیدگاه قرآن و سنت
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه امام صادق (ع)
نام استاد/نام دانشجو : محمد نادری جهرمی