بررسی پدیده تکرار آیات و مضامین در قرآن کریم
39 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه امام صادق (ع)
نام استاد/نام دانشجو : جواد عزّتی پور