بررسی مقایسه ای استدلال فطرت و استدلال تجربه دینی در اندیشه شهید مطهری
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه امام صادق (ع)
نام استاد/نام دانشجو : محمد صیدی گواری