نقد گزارش تاریخی کتاب « تطور منطق اسلامی » نوشته نیکولاس رشر
44 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه امام صادق (ع)
نام استاد/نام دانشجو : حسن عباسی حسین آبادی