معرفت شناسی از منظر ملاصدرا و ابن سینا
21 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: داور
دانشگاه: علوم تحقیقات
تاریخ دفاع: 1383
نام استاد/نام دانشجو : عبایی