عقل و ایمان در کلام و فلسفه اسلامی
43 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: مشاور
دانشگاه: واحد علوم تحقیقات
تاریخ دفاع: 1383
نام استاد/نام دانشجو : محمدسلطان مرادی