علم الهی از منظر فلسفه و کلام(مقایسة نظریه ابن سینا و ملاصدرا و دیدگاه غزالی)
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه امام صادق(ع)
تاریخ دفاع: 1382
نام استاد/نام دانشجو : میثم اکبرزاده