نجات شناسی از دیدگاه ادیان ابراهیمی با رویکرد فلسفه و کلامی
28 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه امام صادق (ع)
نام استاد/نام دانشجو : محسن مروی نام