معناداری گزاره های دینی (نقد و بررسی ملاک تحقیق پذیری)
34 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه امام صادق (ع)
نام استاد/نام دانشجو : محسن نقدعلی